Contact us

Company address

Address: Zhoushan City Dinghai Jintang town Ping River Community yinjialin No. 16

地址:舟山市定海区金塘镇河平社区殷家16地址:舟山市定海区金塘镇河平社区殷家

customer service hotline


0086-400-0580-790

Company fax


0086-0580-8040345

Company mail


lgw@chinaluogan.com


연락

주소: 舟山市 김 定海区 당 진 하 평 카페 정성스럽다 개 16 번 이다

메일 = lgw@chinaluogan.com 이다

전화 = 0086-400-0580-790

휴대전화 = 0086-13587078029

상담 전화
0086+400-0580-790